Praktische info

Systeemtherapie

Specialistische gezinsbegeleiding

Individuele begeleiding

Coaching

 

 

Praktische informatie:

 

Een intake gesprek (ongeveer 45 minuten) is vrijblijvend en kosteloos.

 

Het tarief voor een therapie gesprek van 60 minuten is €75 (exclusief btw).


De therapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

 

Fiscale regelingen: Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

Wat betreft de regelingen voor particulieren rondom tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten: laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

 

PGB of het UWV: Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

De werkgever: In veel gevallen is in overleg met de afdeling personeelszaken de werkgever bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert. Het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit van het bedrijf zal stijgen. Vaak is er in de CAO een coachingsbudget opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar door de werkgever gereserveerd voor de werknemer en kan na overleg met de werkgever vrij besteed worden aan coaching. Meestal ligt dit bedrag rond de 500 euro.

 

Voor contact en / of meer informatie kunt u mailen naar

wardenier.systemen@gmail.com

Hilda Wardenier te Meppel

Tel: 06 2138 6313

 

Geen wachtlijst / geen verwijzing nodig

 

Kamer van Koophandel: 69772525

BTW-identificatienummer NL002161145B14