Praktische info

 

 

Praktische informatie:

 

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

 

Tarieven per 1 april 2021:

 

Gezinstherapie / relatietherapie / systeemtherapie:     

45 minuten:    67,50 euro

60 minuten:    90 euro

75 minuten:    112,50 euro

90 minuten:    135 euro

 

Psychosociale therapie / coaching (individueel):                           

45 minuten:    60 euro

60 minuten:    80 euro

75 minuten:    100 euro

90 minuten:    120 euro

 

De tarieven zijn inclusief telefonisch en e-mailcontact, voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.

 

De verzekering:

De kans is groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt als je aanvullend verzekerd bent. De therapie valt onder “alternatieve zorg”.
Individuele therapie en Individuele Systeemtherapie wordt door de meeste zorgverzekeringen vergoed. Beide therapievormen vallen onder ‘Psychosociale Therapie’. Relatietherapie wordt niet vergoed. Alle diensten die ik lever zijn vrijgesteld van BTW.

Als verzekeraars tot vergoeding overgaan van therapie is dit op basis van de NVPA registratie. Vraag de hoogte van vergoedingen na bij je verzekeraar en vraag naar: aanvullend pakket, psychosociale hulpverlening, NVPA, RBCZ.
Klik hier om naar het overzicht te gaan van zorgverzekeraars die NVPA-therapeuten vergoeden.

Vergoedingen van de zorgverzekering zijn vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt een verzekering de therapiekosten, dan heeft ieder verzekerd gezinslid recht op de vastgestelde vergoeding. Voorbeeld: zowel jij als je partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingen overzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.


Fiscale regelingen: Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

Wat betreft de regelingen voor particulieren rondom tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten: laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

 

PGB of het UWV: Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

De werkgever: In veel gevallen is in overleg met de afdeling personeelszaken de werkgever bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert. Het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit van het bedrijf zal stijgen. Vaak is er in de CAO een coachingsbudget opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar door de werkgever gereserveerd voor de werknemer en kan na overleg met de werkgever vrij besteed worden aan coaching. Meestal ligt dit bedrag rond de 500 euro.