Systeemtherapie

Welkom op de website van wardenier.systemen

Wat is systeemtherapie?

 

Volgens de NVRG (kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten) is de systeemtherapeut – ook wel relatie- en gezinstherapeut genoemd – een professional die focust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Er is veel aandacht voor de onderlinge interactie patronen en het verbeteren hiervan.

 

Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen, ook al kan de intensiteit van relaties binnen systemen variëren.

 

Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Systeemtherapie maakt gebruik van dit inzicht en richt de behandeling op zowel de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin.

 

Mensen kunnen zowel individueel als samen met anderen (partner / gezin / familieleden / collega’s enz) in therapie. Enkele voorbeelden van thema’s die behandeld kunnen worden zijn: fase problematiek, complexe scheiding, ouder / kind problematiek, burn-out, iemand in het gezin heeft een beperking of ziekte, rouw, vastgelopen relaties.

 

Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie.


"Je kunt de weg niet alleen gaan.

Er zijn velen geweest die je die illusie hebben gegeven, maar er is niemand echt alleen gegaan.

Zo zit de mens niet in elkaar. Alle mensen zijn geworteld in hun volk, hun geschiedenis, hun cultuur en hun waarden en normen."

Peter Abrahams (schrijver Zuid Afrika)